Lid worden

Lid worden

Indien u lid wilt worden van de Nieuwendijkse Oranjevereniging dan willen wij u vriendelijk verzoeken u het inschrijfformulier te downloaden, de gegevens in te vullen en te onderteken. U kunt uw inschrijfformulier voor 24 mei sturen naar De Nieuwendijkse Oranjevereniging, per adres: Irisstraat 6, 4255 HM, te Nieuwendijk en ter attentie van S. Broeders.  Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de lidmaatschapkaart(en).

Het inschrijfformulier gedurende de feestweek afgeven mag natuurlijk, waarbij u direct contant dient te betalen.

De contributie

Leden vanaf 15 jaar betalen € 7,50. Een kind onder de 15 jaar is gratis lid mits er binnen hetzelfde gezin 1, betalende volwassene lid is. De contributie voor leden van 65 jaar en ouder (senioren) betalen bedraagt € 4,50. Leden buiten het dorp brengen wij € 1,- toeslag per adres in rekening i.v.m. administratiekosten. 

Belangrijk
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Als u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit schriftelijk en uiterlijk 2 maanden van tevoren op te zeggen. Dus als u uw lidmaatschap niet voor 1 november heeft opgezegd, dan bent u het daarop volgende jaar gewoon weer lid! Ook dient u adreswijzigingen en/of wijzigingen binnen het gezin aan ons door te geven. Geef wijzigingen of een opzegging door via ledenadministratie@novnieuwendijk.nl