Koningsdag 2020

Beste Nieuwendijkers en andere volgers,

In deze bijzondere tijden zijn wij als bestuur van de Nieuwendijkse OranjeVereniging genoodzaakt om lastige en vervelende beslissingen te nemen. Dit alles vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona virus.
De activiteiten van de NOV op Koningsdag, 27 april 2020, gaan niet door. De NOV trekt zich ook terug uit de organisatie van het gezamenlijke Koningsfeest in de XINIX op 25 april 2020. Hieronder leest u onze overwegingen om tot deze besluiten te komen.

Wij zijn een vereniging die bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers en andere betrokkenen werken samen en komen bij elkaar om tot aantrekkelijke, gezellige en veilige evenementen te komen. Vergaderingen etc. moeten nu voor langere tijd zo veel mogelijk voorkomen worden. Hoe lang dat precies zal gaan duren is onduidelijk. We weten het niet. Dit zorgt voor veel onzekerheid. Door deze onzekerheid melden erg weinig deelnemers zich aan voor de evenementen, zoals de rommelmarkt. Dat geeft te weinig basis voor de organisatie om op voort te borduren.
De vrijwilligers zijn in deze tijden ook extra druk met (thuis) werken, kinderen vermaken en thuis onderwijs geven, etc. Het organiseren van evenementen geeft nu extra druk waar geen ruimte voor is.

Dit brengt ons tot de kern. Wij genieten ervan om evenementen te organiseren als we zeker weten dat deze door kunnen gaan. Een voorwaarde is dat we geen gezondheidsrisico´s lopen voor onszelf en onze omgeving als we bij elkaar komen om te vergaderen, overleggen en creatief bezig te zijn. We vinden het leuk om dit alles te doen in onze vrije tijd. Maar bovenal moeten we zeker weten dat onze bezoekers veilig bij elkaar kunnen komen tijdens onze evenementen. Op dit moment zijn alle eerder genoemde zaken erg onzeker.

Dat de NOV besluit om alle voorbereidingen voor de Koningsdag te staken, wil niet zeggen dat andere partijen dat besluit ook hebben genomen. De overige horecapartijen in de organisatie van het gezamenlijk Koningsdagfeest op 25 april in de Xinix zullen misschien besluiten het evenement door te laten gaan. Wij wensen hen via deze weg enorm veel succes en geluk bij de organisatie. Ook het Dorpshuis Tavenu opent wellicht ‘gewoon’ zijn deuren op Koningsdag op 27 april. Beide evenementen zullen dus zonder de Nieuwendijkse Oranjevereniging georganiseerd worden.

De lidmaatschapskaarten en het magazine worden vanwege de wijzigingen later verspreid dan normaal, maar in ieder geval voor de feestweek van 10 tot 14 juni!

We hopen dat jullie begrip hebben voor ons besluit en we gaan er met elkaar voor zorgen dat de feestweek in juni weer een prachtig evenement wordt!